In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • De webpagina: iedere webpagina waarin Bronkhorst Zonwering & Montage een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • Bronkhorst Zonwering & Montage: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • Gebruik(en):onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 

Gebruiksaanwijzing 
Het nieuws en de informatie van de website van Bronkhorst Zonwering & Montage (zowel teksten, afbeeldingen, animaties, etc.) of communicatiemateriaal is bedoeld om u te informeren over Bronkhorst Zonwering & Montage en over haar producten. We nemen de bescherming van gegevens zeer serieus, meer details zijn opgenomen in ons Privacy Statement.

 

Aansprakelijkheid 
Bronkhorst Zonwering & Montage besteedt veel zorg aan de totstandkoming van deze website. Echter kan Bronkhorst Zonwering & Montage niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanwezige onjuistheden. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de informatie op de website kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. De kleuren en texturen van de producten getoond op de website zijn met zeer veel zorg samengesteld. Bij benadering proberen wij deze overeen te laten komen met de werkelijkheid. Lichtval, weersomstandigheden e.d. kunnen zorgen voor een andere weergave. Daarom maken wij graag een afspraak op locatie of handelen conform een bouwbesluit om de kleur zo goed mogelijk aan te laten sluiten op eventueel bestaande bebouwing.

 

Gebruik website
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 1. Bronkhorst Zonwering & Montage spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

 1. Bronkhorst Zonwering & Montage verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier en/of zakelijk gebruik bedoeld.

 

 1. Bronkhorst Zonwering & Montage is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

 1. Bronkhorst Zonwering & Montage mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Bronkhorst Zonwering & Montage is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

 1. Behoudens deze disclaimer, is Bronkhorst Zonwering & Montage niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 

 1. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

 

 1. Bronkhorst Zonwering & Montage behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Bronkhorst Zonwering & Montage de toegang tot de webpagina monitoren.

 

 1. U zal Bronkhorst Zonwering & Montage, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.